Οι νικητές των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2021»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η διαγωνιστική διαδικασία  του θεσμού των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης», τον οποίο διοργανώνει  η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον ν.4727/2020.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 82 προτάσεις από φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς και ο στόχος ήταν η ανάδειξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και δράσεων, οι οποίες βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Οι νικητές των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» για το έτος 2021 είναι:

1. Στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», οι νικητές για κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α) Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο  «Διάθεση Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Δικαστικών Εγγράφων και Πιστοποιητικών σε πολίτες / Δικηγόρους», του φορέα “Εφετείο Πειραιώς”.
 • Το 2ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας για την περίοδο αξιολόγησης 2018-2021» του φορέα ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και  «Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://mapsportal.ypen.gr του φορέα “Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας”.

(β) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Valuemaps.gov.gr: Απεικόνιση Ζωνών Αξιών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και Υπολογισμός Αξίας Ακινήτου με επιλογή ακινήτου σε δορυφορικό χάρτη» των φορέων «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων» του φορέα «Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών».

(γ) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πρωτοβουλία σχεδιασμού και υλοποίησης νέου ειδικού "Ιατρείου Μνήμης, Άνοιας και νόσου Πάρκινσον μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής"» του φορέα «Α' Νευρολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο».

(δ) Στη θεματική: Παιδεία-Πολιτισμός

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αυτόματη χωροταξική κατανομή μαθητικού δυναμικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με βάση τη σχεδίαση σε χάρτη των σχολικών περιφερειών» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Το 2ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» του φορέα «Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων».

(ε) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Έξυπνη Αστυνόμευση (Smart Policing)» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιοποίηση Διοικητικών Πράξεων Πυροπροστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα» του φορέα «Πυροσβεστικό Σώμα / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος».

2. Στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Ιδέας», οι νικητές για  κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α)  Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ψηφιακός δυναμικός και πολυεπίπεδος αγροτικός χάρτης με υποβοηθούμενη κατάταξη της γεωργικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας» του φορέα «Περιφέρεια Αττικής».
 • Το 2ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας, απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης των Δεδομένων στο Δημόσιο Τομέα. Προτυποποίηση Ενιαίου Συστήματος Ταξινόμησης, ώστε να μιλάμε, την ίδια γλώσσα» του φορέα «Προεδρία της Κυβέρνησης/Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος». και  «Αμφίδρομη από Άκρο σε Άκρο (End-To-End) Υλοποίηση Διαδικασιών» του φορέα «Δήμος Γλυφάδας».

(β) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «"ESCOaching [Η ιδέα βασίζεται και αξιοποιεί το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (ESCO)]"» του φορέα «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Χανίων».
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ενιαία διαδικτυακή, διαδραστική πλατφόρμα εθνικών γεωχωρικών δεδομένων» του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

(γ) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα για τα ζωικά υποπροϊόντα (e-ΖΥΠ)» του φορέα «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

(δ) Στη θεματική Παιδεία-Πολιτισμός

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η  πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκοί μύθοι και παραμύθια για τη διδασκαλία των μικρών μαθητών σε ζητήματα που αφορούν ψευδείς ειδήσεις» του φορέα «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

(ε) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 • Το 1ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Audit-Car και MyAuto» του «Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης».
 • Το 2ο  βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δράση "NESTOR" για τη βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας» του φορέα «Ελληνική Αστυνομία».

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης.

Σημειώνεται ότι ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενεργείται σε ετήσια βάση  με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και τη διάχυση των πολιτικών που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας.