Οι νικητές των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η 2η διαγωνιστική διαδικασία του θεσμού των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης», τον οποίο διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον ν.4727/2020.
Συνολικά, υποβλήθηκαν φέτος 92 προτάσεις από φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς και ο στόχος ήταν η ανάδειξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και δράσεων, οι οποίες βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Οι νικητές των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» για το έτος 2022 είναι:
1.    Στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», οι νικητές για κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α) Στη θεματική Παιδεία και Πολιτισμός

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ένα bot στις πλατφόρμες Viber & Messenger για την προβολή του ωρολογίου προγράμματος ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος» του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Παραγωγής και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων SHDE» του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

(β) Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία» του φορέα «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας»
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «e-Peitharxika: Ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συστηματική παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

(γ) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας πλοήγησης των πλοίων στους λιμένες της χώρας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας» της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτικών Επενδύσεων Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου για την ενημέρωση και καθοδήγηση των ΜμΕ στην επιλογή σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ρευστότητας» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

(δ) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Εφαρμογή αυτόματων μετεωρολογικών προειδοποιήσεων» της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ε/Τ συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων - Μετανάστευσης ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.» της Ελληνικής Αστυνομίας

(ε) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος σε πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και δημοσίους λειτουργούς όλων των κατηγοριών» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «CAN-MDS: Σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης περιστατικών κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

2.    Στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Ιδέας», οι νικητές για  κάθε επιμέρους θεματική ανά τομέα πολιτικής είναι:

(α) Στη θεματική Παιδεία και Πολιτισμός

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Ένα συνεργατικό Εγχείρημα Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Υ.ΠΑΙ.Θ.» του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας

(β) Στη θεματική: Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη

 • Το 1ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων Τεχνικής Βοήθειας» της Γενικής Γραμματείας Συντονισμούς της Προεδρίας της Κυβέρνησης και «Εφαρμογή λήψης Δικαστικών Αποφάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών» του Πρωτοδικείου Αθηνών
 • Το 2ο  βραβείο, λόγω ισοβαθμίας απέσπασαν οι προτάσεις με τίτλους «Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Ποινική Δικογραφία» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και «Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών αλγορίθμων για τη διαμόρφωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση (REIAP)» της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

(γ) Στη θεματική: Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αναβάθμιση της σύζευξης θέσεων εργασίας και βιογραφικών με αξιοποίηση της Α.Ι. (Artificial Intelligence)» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Εφαρμογή Προειδοποιήσεων Παγετού» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(δ) Στη θεματική: Ασφάλεια του Πολίτη

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δράση υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο "HECTOR" για τη βελτίωση της Ασφάλειας των Τουριστικών Υποδομών» της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Το 2ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Αναφορές / καταγγελίες σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων μέσω του GOV.GR» του Πυροσβεστικού Σώματος

(ε) Στη θεματική: Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις

 • Το 1ο βραβείο απέσπασε η πρόταση με τίτλο «Καινοτόμες πρακτικές για την ενίσχυση της πρόληψης καρκίνου του μαστού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης.

Σημειώνεται ότι ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενεργείται σε ετήσια βάση  με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και τη διάχυση των πολιτικών που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας.